Bezpečnosť informácií v online svete

Ak máte záujem o nahrávku zo semináru Bezpečnosť informácií v online svete, prosím vyplňte formulár: