Bezpečnosť informácií v online svete

Ak máte záujem o nahrávku zo seminárov Bezpečnosť informácií v online svete a Bezpečnosť IT vo firme, prosím vyplňte formulár: