Čo Vám seminár prinesie

 • Porozumenie požiadaviek na bezpečnosť informačných a komunikačných technológií 
 • Pochopenie podstaty hrozieb a rizík spojených s prevádzkou IT 

Čo sa zdalo byť nemožné, stalo sa realitou. Vaši zamestnanci pracujú na diaľku, firemné dáta sa pohybujú v oblakoch a Vaša obchodná stratégia zahŕňa aj bezpečnosť IT.

Ak ste malý či stredný podnik táto situácia sa Vám stále môže zdať ako sci-fi príbeh. Je to však realita aj v našich podmienkach a preto Vám prinášame dvojdielny online seminár o bezpečnosti IT vo firme.

*Vstup na seminár je bez poplatku vďaka podpore Slovak Business Agency a ďalších partnerov


Pre koho je seminár určený

 • Manažéri malých a stredných podnikov 
 • Majitelia firiem 
 • Freelanceri 

Obsah I. časť

Organizačno-legislatívna časť- 4. November 2021
Základný rámec IT bezpečnosti vo firme z organizačného hľadiska
 • Základné pojmy – Ako sa vysporiadať s rizikom?
 • Princípy IT bezpečnosti
 • Bezpečnostná IT politika vo firme a analýza hrozieb
 • Havarijný plán a krízová komunikácia
 • Bezpečnostné politiky pre home office"
Legislatívna časť - právne normy, štandardy a z nich vyplývajúce požiadavky na stredné a malé podnikateľské subjekty
 • Požiadavky na ochranu osobných údajov
 • Bezpečnosť technických prostriedkov vyžadovaná NBÚ
 • Elektronický podpis a legislatíva

Obsah II. časť

Technická časť - 11. November 2021
Zabezpečenie firemnej infraštruktúry po technickej stránke - Čo všetko je potrebné a na čo nezabudnúť
 • Pravidlá a postupy ako zabezpečiť firemné počítače a klientske zariadenia
 • Bezpečnosť a správa firemného servera
 • Zabezpečenie firemnej PC siete, BYOD a mobilné zariadenia
 • Bezpečný obeh e-dokumentov medzi firmami, elektronický podpis
 • Cloudové služby
 • Fyzické zabezpečenie firemnej IT infraštruktúry

Seminárom Vás bude sprevádzať

Pavol Dovičovič


Bezpečnostný konzultant

Pavol je IT Guru v oblasti projektovania, architektúry a správy bezpečnostných systémov, špecialista kybernetickej bezpečnosti s dlhoročnými skúsenosťami a hlbokým porozumením informačných technológií. Podieľal sa na bezpečnostných projektoch pre zákazníkov v bankovom a finančnom sektore, bol zodpovedný za analýzu udalostí v celej IT infraštruktúre zákazníka, od vyšetrovania incidentov až po navrhovanie opatrení na ich odstránenie a minimalizáciu v budúcnosti.


Partneri