Najbližšie kurzy


Ofenzívna bezpečnosť sociálnym inžinierstvom


2. December 2020, Školitelia: Henrich Slezák, Milan Kyselica
Online školenie zamerané na plánovanie, prípravu, vykonávanie a vyhodnocovanie etických útokov formou sociálneho inžinierstva s cieľom odhalenia slabých miest v bezpečnosti a ich nápravy.

Threat Investigation (English)


2 - 3 December 2020, Trainer: Shyam Sundar Ramaswami

Cyber attacks are often talked about, what we see are damages and the loss of data. No one really breaks down the attack and narrate “How it happened”.


How to spot and defend against adversaries movements in your network


10 - 11 March 2021, Trainer: Lukáš Ciasnoha, Juraj Přibyl
Hands-on workshop about how to detect attacker sneakily moving through the company systems.

GDPR v informačnej bezpečnosti


TBA, Školitelia: Tatiana Valentová, Jaroslav Oster
Súčasťou zabezpečovania súladu spracúvania osobných údajov s GDPR je aj bezpečnosť a ochrana informácií. Zodpovedné osoby (DPO) sa denne stretávajú s povinnosťami „monitorovať riziká“, „riadiť riziká“, prijímať „primerané bezpečnostné opatrenia“.

Čo si zákazníci najviac cenia na našich školeniach


QuBit Academy Vám poskytne praktické informácie k dosiahnutiu Vašich cieľov

"Veľká spokojnosť z mojej strany. Absolvovala som školenie po prvý raz a môžem povedať, že lepšie školenie som nezažila, čo sa týka programu, pani školiteľky, celkovej atmosféry... Úžasné ďakujem." Jela Maruškinová, Top privacy s.r.o.

"Výborne zvolená téma, ktorá vyvolala veľa diskusií."
Ľuboš Liška, COREDATA

"Veľmi oceňujem praktické prípady a voľnú diskusiu ohľadom tém workshopu. Samozrejme veľká vďaka patrí lektorovi/ke, ktorá svojou profesionalitou a vedomosťami poukázala na problematiku v širších súvislostiach."

"Workshop bol výborný, množstvo rozoberaných tém a praktických skúseností prinieslo mnoho vysvetlení a rád do mojej ďalšej práce."

"Výber miesta workshopu, ako aj jeho organizáciu hodnotím veľmi pozitívne. Celkový dojem je veľmi pozitívny. Informácie, ktoré boli prednášajúcou fundovane prezentované, boli zároveň konfrontované s aplikačnou praxou jednotlivých účastníkov workshopu, teda prebiehala aj vzájomná výmena informácií medzi účastníkmi nie len mimo oficiálneho programu, ale aj ako jeho súčasť."

JUDr. Emil Semjan, PhD., PP Protect


Prihláste sa k odberu a buďte pravidelne informovaní o nových kurzoch, vzdelávacích materiáloch a zaujímavých článkoch!


Naše školenia navštevujú

Mediálni Partneri