Najbližšie kurzy


Marketing vo svete GDPR


Bratislava, 4. Jún 2020, Lektor: Tatiana Valentová

Jednodňový praktický workshop s ukážkami najčastejšie využívaných marketingových metód a zabezpečenie ich súladu s GDPR napr. spotrebiteľská súťaž, zasielanie e-mailov.


How to build and run in-house SOC


ONLINE workshop, 23. - 24. Jún 2020, Lektor: Juraj Přibyl

Prehľad najdôležitejších best practices od špecialistu, ktorý zodpovedá za vybudovanie, stratégiu a rozvoj globálneho in-house Security Operation Centra pre 12 krajín.


DPO Bootcamp III.


Praktický workshop, 24. - 25. Jún 2020, Lektor: Tatiana Valentová

Dva dni plné praktických ukážok a návrhov na riešenie problémov, s ktorými sa DPO (či iné osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov) stretávajú.

How to build and run in-house SOC (English)


ONLINE workshop, 1 - 2 July 2020, Trainer: Juraj Přibyl

A detailed overview of the most important best practices from a specialist who is responsible for the development, strategy and operation of a global in-house SOC incl. 12 countries around the world since 2015.

ONLINE kurzy


Koronavírus (COVID-19) a spracúvanie osobných údajov podľa GDPR


Videozáznam z workshopu, Lektor: Tatiana Valentová

3-hodinový praktický workshop o aktuálnych výzvach v zamestnanosti a spracúvania osobných údajov vzhľadom k mimoriadnej situácii s koronavírusom


"Celkový dojem hodnotím veľmi pozitívne, príjemné prostredie a hlavne vysokú odbornosť a kvalitu špecialistky p. Tatiany Valentovej. Veľkým prínosom boli aj rady a skúsenosti zúčastnených DPO."

"Skvelý výber, aj organizácia. Celkovo 100% spokojnosť."

"Workshop sa uskutočnil v príjemnom prostredí, prezentované témy boli praktické a prínosné. Za výhodu považujem vzájomnú interakciu lektor - účastníci a celú myšlienku takéhoto druhu workshopu. Veľmi pekne ďakujem pani lektorke za profesionálny a zároveň priateľský prístup, prezentované informácie, skúsenosti, poznanie i odporúčania. Ďakujem."

"Veľmi oceňujem praktické prípady a voľnú diskusiu ohľadom tém workshopu. Samozrejme veľká vďaka patrí lektorovi/ke, ktorá svojou profesionalitou a vedomosťami poukázala na problematiku v širších súvislostiach."

"Workshop naplnil moje očakávanie, stretnutie s profesionálmi, ktorý ovládajú GDPR problematiku na vysokej úrovni, diskusie účastníkov boli vecné a prínosné pre našu spoločnosť."


Prihláste sa k odberu a buďte pravidelne informovaní o nových kurzoch, vzdelávacích materiáloch a zaujímavých článkoch!


Naši Partneri


Naši klienti