"Celkový dojem hodnotím veľmi pozitívne, príjemné prostredie a hlavne vysokú odbornosť a kvalitu špecialistky p. Tatiany Valentovej. Veľkým prínosom boli aj rady a skúsenosti zúčastnených DPO."

"Skvelý výber, aj organizácia. Celkovo 100% spokojnosť."

"Workshop sa uskutočnil v príjemnom prostredí, prezentované témy boli praktické a prínosné. Za výhodu považujem vzájomnú interakciu lektor - účastníci a celú myšlienku takéhoto druhu workshopu. Veľmi pekne ďakujem pani lektorke za profesionálny a zároveň priateľský prístup, prezentované informácie, skúsenosti, poznanie i odporúčania. Ďakujem."

"Veľmi oceňujem praktické prípady a voľnú diskusiu ohľadom tém workshopu. Samozrejme veľká vďaka patrí lektorovi/ke, ktorá svojou profesionalitou a vedomosťami poukázala na problematiku v širších súvislostiach."

"Workshop naplnil moje očakávanie, stretnutie s profesionálmi, ktorý ovládajú GDPR problematiku na vysokej úrovni, diskusie účastníkov boli vecné a prínosné pre našu spoločnosť."


Prihláste sa k odberu a buďte pravidelne informovaní o nových kurzoch, vzdelávacích materiáloch a zaujímavých článkoch!


Naši Partneri


Naši klienti